Produktywność coraz częściej wymaga wypracowania optymalnego modelu zarządzania informacją, dostosowaną do indywidualnych potrzeb organizacji. 

Do skutecznego zarządzania konieczny jest dostęp do aktualnych informacji, często zintegrowanych z różnych źródeł, jak również kanałów komunikacyjnych. Współczesne systemy informacji muszą sprostać wymaganiom mobilności i swobodnego dostępu za pośrednictwem różnorodnych platform.

ITS Pro wspiera swoich klientów w zakresie zwiększenia produktywności, planując i wdrażając rozwiązania oparte na technologiach Microsoft Sharepoint w modelu SaaS – Office 365, SharePoint Online, jak również w rozwiązaniach opartych o własną infrastrukturę klientów.

 

Obszary zastosowań SharePoint Główne korzyści biznesowe
Współdzielenie i publikowanie informacji
Wspomaganie współpracy
Zarządzanie dokumentami i informacją
Wyszukiwanie informacji
Optymalizacja procesów biznesowych
Bussines Intelligence
Łatwiejszy dostęp do informacji
Usprawnienie komunikacji
Udostępnienie kluczowych informacji firmy w jednym narzędziu
Szybsze i bardzie trafne decyzje biznesowe
Szybki dostęp do standardów i wzorców
Większa satysfakcja klientów
Oszczędności

 

W zakresie produktywności biznesowej zespól ITS Pro skupia się na:

  • Planowaniu architektury, projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania obiegiem informacji i treścią w przedsiębiorstwach opartych na platformie Microsoft SharePoint
  • Analizie procesów biznesowych, planowaniu i wdrażaniu systemów wspomagających i automatyzujących obieg informacji w przedsiębiorstwie.
  • Planowaniu i obsłudze systemów komunikacji opartych na rozwiązaniach Microsoft Exchange w wersji cloud (Office 365 i Exchange Online), jak również w infrastrukturze przedsiębiorstwa – Exchange on premises.

 

Content Managment, Search

BNK Petroleum Inc. to międzynarodowa spółka z sektora surowców energetycznych specjalizująca się w poszukiwaniu i eksploatacji dużych złóż węglowodorów, której strategia inwestycyjna ukierunkowana jest na Europę. 

BNK Polska Sp. z o.o. polskie przedstawicielstwo firmy zdecydowało się wdrożyć system zarządzania dokumentami oparty na platformie Microsoft SharePoint. Firma ITS Pro zrealizowała wdrożenie i aktywnie brała udział w procesie projektowania struktury informacji. Zastosowanie systemu zarządzania treścią pozwoliło na ustrukturyzowanie informacji gromadzonych w związku z bieżącą działalnością spółki. Dzięki zastosowaniu SharePoint dokumenty są przechowywane w ustrukturyzowanej formie. Dodatkowo został uruchomiony Microsoft Search Server. Dzięki temu użytkownicy mogą wyszukiwać informacje w łatwy sposób. Do SharePoint trafiają również dokumenty scyfrowane z wersji papierowych. Obecnie firma posiada elektroniczne archiwum dokumentów z bogatymi funkcjami wyszukiwania. Dokumenty przechowywane są w jasno określonej strukturze, każdy dokument przypisywany jest do zdefiniowanych kategorii.”

Jacek Gardaś, Dyrektor finansowo-administracyjny, BNK Polska Sp. z o.o.

 


 

 
Access Anywhere
: Funkcje mobilności pomogą Ci rozwiązywać problem z dowolnego miejsca.
Ciągły dostęp do poczty, kontaktów i współdzielonych kalendarzy.

“Office 365 pozwala nam korzystać z tych samych narzędzi zapewniających
produktywność biznesową, co duże organizacje. Elastyczność i skalowalność rozwiązania pomaga nam
zachować konkurencyjność. Profesjonalny system pocztowy, dostępny z różnych urządzeń mobilnych i komputerów,
zapewnia nam ciągły dostęp do aktualnych informacji. Dzięki temu pozostajemy w ciągłym kontakcie z naszymi klientami.”

Ewa Piętka Współwłaściciel, A&E Usługi Księgowo-Podatkowe S. C. A. Włudarczyk, E. Piętka