W obszarze Zarządzania IT zespół ITS Pro koncetruje się przede wszystkim na szeroko pojętym Outsoursingu usług informatycznych. Outsourcing jest jedną ze strategii zarządzania zasobami IT, polegającą na przekazaniu na zewnątrz zadań związanych z obsługą infrastruktury informatycznej.

Przedsiębiorstwo decydując się na outsourcing IT zapewnia sobie najwyższą  jakość usług bez konieczności ponoszenia kosztów zatrudniania wykwalifikowanego personelu czy też nakładów na szkolenie i rozwój kadry. Taka strategia pozwala w łatwy sposób dostosowywać środowisko IT do szybko zmieniających się potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa bez dodatkowych nakładów.

Outsourcing pozwala również w pełniejszym zakresie, dzięki dostępności wykwalifikowanej kadry, podejmować trafne decyzje w obszarze strategii rozwoju IT w przedsiębiorstwie. W sposób optymalny i ściśle powiązany  ze strategią rozwoju w obszarach biznesowych klienta. ITS Pro  świadczy kompleksowe usługi outsourcingu IT, pozwalające na pełną kontrolę nad infrastruktuą informatyczną firmy, gwarantując ciągłość działania i stosowanie odpowiednich procedur zapewniających bezpieczeństwo danych.

Oferujemy:

  • Kompleksowe wsparcie firm, utrzymanie systemów informatycznych, współpracę z dostawcami zewnętrznymi, ciągły nadzór, doradztwo i rozwój systemów.
  • Projektowanie architektury systemów oraz zaawansowanych rozwiązań, związanych z utrzymaniem systemów IT
  • Proaktywny monitoring systemów i infrastruktury IT oparty na gotowych rozwiązaniach komercyjnych, jak również darmowych Open Source dostosowanych precyzyjnie do potrzeb klienta. Bezpieczeństwo IT, systemy kopii zapasowych, bezpieczny dostęp zdalny, łączenie wielu lokalizacji w jedną infrastrukturę teleinformacyjną.

 


 
“Firma ITS Pro współpracuje z nami na stałe w zakresie kompleksowej obsługi infrastruktury informatycznej. W związku z rozszerzeniem naszej działalności o nowy zakład produkcyjny i otwarciem nowego oddziału firmy, konieczne było uruchomienie odpowiednich usług w zakresie IT w naszej nowej lokalizacji. Dzięki rozwiązaniom zastosowanym przez ITS Pro nasz nowy oddział jest połączony z infrastrukturą informatyczną w centrali. Mamy jednolity system wymiany informacji, co usprawnia znacząco naszą pracę.”
 

Bogusz Jagodziński, Prezes Zarządu ITG Sp. z o.o.

 

 

  
 
ITS Pro zaprojektowało i zrealizowało migrację serwerów do wysokodostępnej chmury prywatnej, opartej na rozwiązaniu firmy Vmware. Projekt obejmował również wdrożenie procedur związanych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, opartych o rozwiązanie Veeam. Przeniesienie całej infrastruktury do chmury prywatnej obejmowało również wirtualizację serwera pocztowego Microsoft Exchange. Projekt został przeprowadzony sprawnie i bez zakłóceń.” 
Raphael de Bodman, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowo-Administracyjny SAUR Polska Sp. z o.o.