Dla ITS Pro doradztwo w zakresie Infrastruktury Informatycznej to przede wszystkim działania mające na celu skuteczne i efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do osiągania założonych celów biznesowych naszych klientów (IT Governance). Doradztwo IT to proces, który w efekcie pozwala skutecznie ocenić, wybrać i nadać odpowiednie priorytety w obszarze inwestycji w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa.

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju IT

Usługi w zakresie opracowywania i planowania strategii IT pomagają naszym Klientom w doborze odpowiednich technologii i konkretnych rozwiązań, zapewniających odpowiedni poziom wsparcia procesów biznesowych z poziomu IT. Przy jednoczesnej kontroli wydatków na infrastrukturę informatyczną.

Zarządzanie dostawcami

Efektywne zarządzanie relacjami i wykorzystanie usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców, jest dziś jednym z najważniejszych elementów zarządzania funkcjami IT w przedsiębiorstwie. Pozyskiwanie wysokiej jakości usług w optymalnym stosunku do ich ceny, staje się coraz bardziej złożonym problemem, wymagającym świadomych decyzji dotyczących przede wszystkim sposobu świadczenia usług.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Usługi w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych pomagają naszym klientom opracować i wdrożyć procesy mające na celu ochronę zasobów informacyjnych. ITS Pro świadczy usługi w zakresie oceny, projektowania, wdrażania i monitorowania. Pomagamy naszym Klientom identyfikować słabe punkty stosowanych rozwiązań technologicznych, oceniać wpływ zidentyfikowanych problemów na działalność biznesową.

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie doboru platformy, technologii i architektury systemów IT.
  • Audyty IT
  • Wybór optymalnej pod względem ekonomicznym platformy systemowej opartej na rozwiązaniach private cloud lub cloud computing opartych o platformę Microsoft Azure, jak również polskich dostawców usług typu IaaS

 


  

 Chmura Obliczeniowa, IaaS, Doradztwo.

“Prowadząc usługi księgowe potrzebowaliśmy dostępu do naszego systemu księgowego z dowolnego miejsca. Część z naszych pracowników często pracuje zdalnie. W związku z rozwojem firmy, konieczna była rozbudowa infrastruktury serwerowej. Po analizie kosztów i różnych dostęnych rozwiązań ITS Pro zaproponowało przeniesienie naszej infrastruktury serwerowej do dostawcy usług IaaS świadczonych przez ATM S.A. – Eco Serwer. Pracownicy ITS Pro przeprowadzili cały proces migracji aplikacji i danych do nowej infrastruktury “chmurowej”. Dzięki takiemu rozwiązaniu uniknęliśmy dużych kosztów związanych z uruchomieniem i utrzymaniem nowych serwerów.” 

Elżbieta Koper, Członek Zarządu, FINCoR Accounting Sp. z o.o.